fundamental.cz
ZÁKLADNÍ POJMYVĚTY A POUČKYZAJÍMAVOSTIÚLOHYNÁSTROJEZÁKLADNÍ ŠKOLANĚCO KE ČTENÍ

Převody mezi číselnými soustavami o různých základech

1. Převod do desítkové soustavy

Převést ze soustavy o základu 

Zápis čísla 

Zápis čísla v desítkové soustavě 

 

2. Převod z desítkové soustavy

Převést do soustavy o základu 

Zápis čísla v desítkové soustavě 

Zápis čísla