fundamental.cz
ZÁKLADNÍ POJMYVĚTY A POUČKYZAJÍMAVOSTIÚLOHYNÁSTROJEZÁKLADNÍ ŠKOLANĚCO KE ČTENÍ

 

Příklady

Základy matematiky - teorie

1) Obory čísel

2) Soustavy lineárních rovnic

Přípustné (ekvivalentní) úpravy lineární rovnice - po úpravě zústane zachována rovnost

Řešení soustav lineárních rovnic

Součtová metoda

Dosazovací metoda

Obě metody řešení je možné kombinovat.

3) Procenta

Jedno procento je "jedna setina" nějakého celku. Rozlišujeme pojmy základ (označíme třeba z), procentní část (c) a počet procent (p). Mezi těmito hodnotami platí vztah p = 100 * c/z.